top of page

 Vi är Compassionate Mind Sverige

LG_CMF_STACKED_RGB.png

1

About Section

Välkommen!

Compassionate Mind Sverige är en förening som drivs av engagerade psykologer och psykoterapeuter, utbildade av och under handledning av Paul Gilbert, skaparen av compassionfokuserad terapi (CFT). Föreningen, som är ideellt drivet och anknuten till Compassionate Mind UK, har som huvudmål att sprida kunskap om CFT i Sverige och skapa en gemensam plattform för utövare av CFT.

Utforska

OM
FÖRENINGEN

RESURSER

BLI MEDLEM

Compassionate Mind Sverige är en förening som drivs av engagerade psykologer och psykoterapeuter, utbildade av och under handledning av Paul Gilbert, skaparen av compassionfokuserad terapi (CFT). Föreningen, som är ideellt drivet och anknuten till Compassionate Mind UK, har som huvudmål att sprida kunskap om CFT i Sverige och skapa en gemensam plattform för utövare av CFT.

bottom of page