top of page
Old Pier

Om CFT

Cracked Surface
paul gilbert.jpeg

Professor Paul Gilbert på besök hos oss i föreningen i december -19.

Foto: Monica Lundqvist

Professor Paul Gilbert på besök hos oss i föreningen i december -19.

Vad är CFT?

CFT är skapat av den brittiska psykologen och professorn Paul Gilbert. Metoden baserar sig bland annat på evolutionsteori, inlärningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, neurovetenskap, socialpsykologi och buddhistisk psykologi. Det är en metod som tar in interventioner från olika terapeutiska inriktningar inom både KBT och psykodynamisk terapi.

CFT är utvecklat för personer som upplever mycket skam och självkritik och som har stor otrygghet generellt i livet. Forskning har visat att när vi upplever skam och självkritik har vi svårt att vara medkännande med oss själva och att ta emot medkänsla från andra. Vi får svårt att skapa hälsosamma relationer både till oss själva och andra.

"The essence of compassion is a deep awareness of the suffering of oneself and of other living beings, coupled with a wish and an effort to relieve it.”

-Prof. Paul Gilbert

VAD ÄR COMPASSION?

Det finns många olika definitioner av medkänsla/compassion, men inom CFT menar vi en öppenhet och en känslighet för eget och andras lidande, samt en vilja och en strävan efter att förebygga, lindra och/eller avhjälpa det lidandet.

Compassion/Medkänsla har alltså två delar:

1. Att närma sig och förstå lidandet och hur vi kan hantera det svåra (Att förstå)

2. Att faktiskt arbeta med att förändra lidandet (Att göra)

Varje del kräver att vi kommer i kontakt med och utvecklar förmågor och färdigheter. Alla de olika delarna i en CFT-terapi (se nedan) bidrar på olika sätt till denna process och interventionerna kan anpassas efter just dina eller mina behov.

 

Skillnaden på CFT och andra compassion/medkänsla-metoder

Det finns många olika metoder som talar om compassion/medkänsla. Det finns likheter men även många olikheter.

Det som kännetecknar CFT är att metoden har sin grund i evolutionsteori. I CFT ser vi medkänsla som en naturlig förmåga hos människor, men som av olika anledningar kan ha blivit blockerad. I CFT hjälper vi människor att arbeta med dessa blockeringar.

CFT är utvecklad som en psykologisk behandling för de som har stora svårigheter med att vara medkännande med sig själva eller att ta emot det från andra. Det är därmed en metod som inriktar sig till en klinisk population (även om teknikerna är hjälpsamma för de flesta av oss).

bottom of page