top of page
Using Mobile Phones

Bli medlem

Bli medlem i föreningen, hör gärna av er till

oss med eventuella frågor

För att bli medlem i Svenska Föreningen för Compassionfokuserad terapi krävs följande:

  • grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1)

  • genomgången Introduktionskurs i CFT (minst 2 dagar) Kursen ska tydligt vara förankrad i den evolutionspsykologiska basen utifrån Paul Gilberts teorier och innehålla: grundläggande psykoedukation, bakomliggande teori, centrala interventioner och betydelsen av centrala begrepp för CFT. Styrelsen avgör om utbildningen motsvarar detta.

 

För att stå med på föreningens hemsida som terapeut krävs:

  • betald medlemsavgift

  • legitimation som psykolog eller psykoterapeut,

  • ha genomgått CFT-kurser på introduktion och en eller fler fördjupningskurs

  • regelbunden handledning med erfaren CFT-utövare.

  • Terapeuten behöver ha kunskap om och kunna utöva alla centrala interventioner i CFT inklusive fallformulering och behandlingsplanering. Detta behöver därför ingå i de utbildningar terapeuten har gått.

 

Styrelsen gör en bedömning om dessa krav uppfylls.

Stödmedlem:

Om du ej uppfyller ovanstående kriterier kan du ändå bli stödmedlem i föreningen. En stödmedlem kan du bli om du vill stödja föreningen utan att bli ordinarie medlem, eller om du är en juridisk person (skola, institution mm).

Vad får du för ditt medlemskap?

Som medlem åtar du dig att följa föreningens stadgar och föreskrifter.
Som medlem blir du röstberättigad i föreningen och kan väljas in i styrelsen
Som medlem får du möjlighet att delta i föreningens utannonserade event till en reducerad avgift
Som medlem får du möjlighet att lista dig som CFT-terapeut på föreningens hemsida (se kraven ovan)

Medlemskapet kostar 450 för kr i årlig avgift, för stödmedlem är avgiften 200 kr.

Medlemsansökan

Jag uppfyller kraven för medlemskap:
Jag önskar stå med på hemsidan och uppfyller kraven

Tack för ansökan!

bottom of page